Home
De Boomingenieur

De Boomingenieur

Onafhankelijk advies- en ingenieursbureau in boomtechnische zaken

Onafhankelijk advies- en ingenieursbureau in boomtechnische zaken

De Boomingenieur is een advies- en ingenieursbureau dat sinds 2016 adviseert over boomtechnische zaken. Een onafhankelijk specialist op het gebied van boomadvies en boomverzorging.

De Boomingenieur is dé aangewezen partij om u te ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van bomen en flora en fauna en is in het bezit van het European Tree Technician (ETT) certificaat.

Werkwijze van De Boomingenieur

De Boomingenieur onderscheidt zich door zijn passie voor de combinatie van natuur, techniek en ecologische kennis. Én door oplossingen aan te reiken voor situaties, waarin projecten dreigen te stagneren.

De Boomingenieur heeft een werkwijze ontwikkeld die opdrachtgevers en uitvoerende partijen ontzorgt in de planfase van projecten.

Met een klantgerichte werkwijze zorgt De Boomingenieur voor een constructieve aanpak. Communicatie en flexibiliteit staan daarbij voorop.

Dit resulteert in praktische adviezen die bijdragen tot duurzame (maatwerk) oplossingen en ontwerpen.

Onderzoeksapparatuur

Naast de specifieke kennis die voor deskundig onderzoek nodig is, beschikt De Boomingenieur over geavanceerde apparatuur om metingen te verrichten:

 

  • Eagle 2 (bodemgasanalyse)
  • Penetrometer
  • Bodemvochtmeter
  • Resistograaf
  • Inmeten bomen (GPS)
  • Aanmaken en verwerken geodata

 

Uiteraard voert De Boomingenieur in samenwerking met andere bureaus ook onderzoeken uit als PICUS3 metingen, trekproeven et cetera.  

Voor wie?

De Boomingenieur werkt in heel Nederland voor provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouwbedrijven, aannemers in de grond-, weg- en waterbouwsector, ingenieursbureaus, architectenbureaus en landgoedbeheerders.

Maar ook particulieren die begaan zijn met de zorg om hun bomenbestand, raadplegen de specialistische kennis en kunde van De Boomingenieur.

VCA VOL
ETT
BVC

Diensten

Bomen Effect Analyse (BEA)

Volgens de laatste richtlijnen

Getuige-deskundige

Onafhankelijk adviseur bij diverse rechtszaken.

Bewonersparticipatie

Samen met bewoners verantwoordelijke keuzes maken.

Verplantbaarheidsonderzoek

Onder welke voorwaarden is een boom succesvol te verplanten?

Opstellen boombeheer bestekken

Heldere en complete onderhoudsbestekken

Interim boombeheerder/-adviseur

Ruim 10 jaar ambtelijke ervaring

Nader (technisch) onderzoek

Heldere en complete rapportage middels grondig onderzoek gestaaft.

Groeiplaatsonderzoek

Onderzoeken groeistagnaties etc.

Boomveiligheidscontrole

Grondige visuele inspecties

Boomwaardebepaling

Monetaire waarde en schadetaxaties

© 2016 De Boomingenieur | Sir Winston Churchillstraat 5 | 2631 AK Nootdorp | T. 06 575 455 33 | info@deboomingenieur.nl | Contact