Getuige-deskundige
De Boomingenieur

Getuige-deskundige

Onafhankelijk boomspecialist tijdens rechtszaken

Een getuige-deskundige is iemand die onder ede wordt gehoord tijdens een rechtszaak omdat hij specialist is op een bepaald terrein, In dit geval 'boomspecialist'.

Rapporteren

Het komt veelvuldig voor dat De Boomingenieur als getuige-deskundige wordt opgeroepen. De onafhankelijk de zaak in ogenschouw te nemen kan De Boomingenieur helder verslag uitbrengen van de situatie. Dit gebeurt mondeling tijdens een zitting, danwel middels een helder geformuleerd en onderbouwd rapport.

VCA VOL
ETT
BVC

Diensten

Bomen Effect Analyse (BEA)

Volgens de laatste richtlijnen

Getuige-deskundige

Onafhankelijk adviseur bij diverse rechtszaken.

Bewonersparticipatie

Samen met bewoners verantwoordelijke keuzes maken.

Verplantbaarheidsonderzoek

Onder welke voorwaarden is een boom succesvol te verplanten?

Opstellen boombeheer bestekken

Heldere en complete onderhoudsbestekken

Interim boombeheerder/-adviseur

Ruim 10 jaar ambtelijke ervaring

Nader (technisch) onderzoek

Heldere en complete rapportage middels grondig onderzoek gestaaft.

Groeiplaatsonderzoek

Onderzoeken groeistagnaties etc.

Boomveiligheidscontrole

Grondige visuele inspecties

Boomwaardebepaling

Monetaire waarde en schadetaxaties

© 2016 De Boomingenieur | Sir Winston Churchillstraat 5 | 2631 AK Nootdorp | T. 06 575 455 33 | info@deboomingenieur.nl | Contact